Om oss

Hasund AS ble stiftet i 1999 og har hatt kontinuerlig vekst siden oppstarten. Spesielt innen det maritime har vi hatt en stor vekst der vi nå har regnskapsansvar for borerigg, offshore fartøy og fornybar fartøy, containerskip, seismikk-, tank-, fiskebåtar, samla over 70 fartøy.

Om oss 1

Om oss

Hasund AS ble stiftet i 1999 og har hatt kontinuerilg vekst siden oppstarten. Spesielt innen det maritime har vi hatt en stor vekst der vi nå har regnskapsansvar for borerigg, offshore fartøy og fornybar fartøy, containerskip, seismikk-, tank-, fiskebåtar, samla over 70 fartøy.

Våre verdier

Kompetanse

Vår største ressurs er kompetansen til hver enkelt medarbeider. I en kunnskapsbedrift er faglig påfyll en kontinuerlig prosess og det er viktig å skape en kunnskapssøkende kultur.

Kvalitet

Vi skal bruke vår kompetanse og systemer til å levere tjenester av god kvalitet til rett tid. Vi skal følge lover og regler samt etterstrebe å gi gode råd og levere rettvisende og informative rapporter.

Kundebehandling

Kunden skal være i sentrum for vår virksomhet. Vi skal være interessert i våre kunder sin forretningside, drift og økonomi. Vi skal bygge tillit hos kunden ved å være til å stole på og ved å bidra til å skape merverdier.

Samarbeid

Vi skal samarbeide innad og utad gjennom laginnsats, gjensidig respekt og åpen kommunikasjon.

Sammen med Saga KL

Hasund AS er franchisetaker i kjeden SagaKL. Kjeden består av 50 kontor fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord. Over 500 dyktige medarbeidere bidrar til at vi skaper verdier for våre kunder.

Om oss 2